Pasūtījums un preču atgriešana

Pasūtīt, iegādāties vai iepazīties ar preci, vai saņemt informāciju par to, Jūs varat pie mums, adrese: Brīvības iela 121, Rīga, vai piezvanīt pa telefonu 67370070, vai nosūtīt vēstuli uz elektronisko pastu info@gav.lv.

Preces atgriešana notiek saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, un saskaņā ar mūsu savstarpējo vienošanos.