Jaunumi

2023-11-16: Darba laiks brīvdienās

17.11.23 – 10.00 - 17.00

18.11.23 – 10.00 - 14.00

19.11.23 – SLĒGTS

20.11.23 – SLĒGTS


2021-06-07: Redmoor root
Redmoor sakne tagad ir pārdošanā

Redmoor sakne tagad ir pārdošanā. Pieejami 5 izmēri. Lieliski dekorācijas terārijam, akvārijam utt.

2021-06-01: Terāriji
Pārdošanā nonāca terārijus uzņēmuma Exo Terra

Pārdošanā nonāca terārijus no ražošanas uzņēmums Exo Terra

2021-05-20: Hameleona terāriji
Pārdošanā ir Zoomed terāriji

Tiek pārdoti amerikāņu firmas Zoomed terāriji. Pieejami 4 izmēri.

Atteikšanās no atbildības

Visas preču cenas norādītas ar PVN. Ja interneta resursā norādītā cena atšķiras no veikala cenas, tad noteicošā ir cena veikalā.

Attēliem ir informatīvs raksturs, un tas var atšķirties no reālās preces, pēc krāsas, detaļām (atsevišķos gadījumos detaļas, kas nav komplektācijā, var nopirkt atsevišķi) u.tml..

Piekļuvi šim resursam, kā arī tā satura izmantošanu Jūs veiciet tikai pēc saviem ieskatiem un atbildības.

Mēs veicam visus pasākumus, lai nodrošinātu šī resursa precizitāti un aktualitāti, bet mēs neuzņemamies atbildību par fizisko vai juridisko personu veikto, tiešo vai netiešo rīcību, pamatojoties šā resursa informāciju vai saņemtu no tā, ko sniedzam mēs vai trešās personas.

Mēs nedodam nekādus apliecinājumus vai garantijas attiecībā uz šā resursa saturu, tostarp bez ierobežojuma, attiecībā uz savlaicīgumu, aktualitāti, precizitāti, pilnīgumu, ticamību, pieejamību vai atbilstību kādam konkrētam mērķim un saturam, attiecībā uz to, ka, izmantojot šo resursu, nerodas kļūdas, ka tā lietošana būs droša un netraucēta, un ka saturs un resurss nepārkāpj trešo personu tiesības. Mēs neesam atbildīgi par publicētās informācijas korektumu, pilnīgumu vai kvalitāti.

Pretenziju iesniegšana mums ar materiāliem vai citiem zaudējumiem, kas radušies informācijas izmantošanas vai neizmantošanas, nepatiesas un/vai nepilnīgas informācijas izmantošanas, kļūdu, nolaidības, pārtraukuma, defekta, dīkstāves, datora vīrusa, vai sistēmas kļūmes dēļ principiāli tiek izslēgta.

Visi pakalpojumi tiek piedāvāti bez saistībām un var tikt pakļauti izmaiņām vai pilnīgam atteikumam no tiem. Mēs paturam sev tiesības grozīt, papildināt, dzēst, pagaidu vai galīgu atsevišķu šā resursa daļu pārtraukšanu vai visa resursa izbeigšanu.

Personas datu ievade (e-pasta adreses, uzvārdi, pasta adreses, tālruņa numurs) no lietotāja puses (Jūs) notiek brīvprātīgi. Mēs apņemamies izmantot Jūsu sniegto personīgo informāciju tikai sarakstei ar Jums par jautājumiem, ar kuriem tā tika sniegta.

Izmantojot šo resursu, jūs automātiski piekrītat visiem nosacījumiem un akceptējat visus šā resursa nosacījumus. Mēs paturam tiesības veikt izmaiņas vai atjaunināt informāciju šajā resursā jebkurā laikā un bez iepriekšēja paziņojuma. Jaunie noteikumi stājas spēkā tūlīt pēc to publicēšanas šajā resursā.